A Gentle Night

Qiu Yang

China/France | V.O. chinese | ST French | 2017 | 15 min | DCP | color | Fiction

Distribution
Director Qiu Yang
Cinematographer Constanze Schmitt
Screenplay Yang Qiu
Cast Shuxian Li, Zhongwei Sun, Yaning Ding
Production Wild Grass Films
Distribution Some Shorts